ADCET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางศูนย์ ADCET มีข่าวเปิดรับสมัครการผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการที่ร่วมดำเนินการ

กับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มาประชาสัมพันธ์ค่ะ

 

กิจกรรมที่ 1 การสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฮาลาล)
กิจกรรมที่ 2 การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนา SMEs ตามระบบมาตรฐานฮาลาล (ยื่นขอเครื่องหมายรับรองฮาลาล)

กิจกรรมที่ 3 การสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (อาหารแปรรูป)

 

สนใจสอบถามรายละเอียดที่ ทางไลน์ หรือ เบอร์โทร 074-286311 , 085-5818527 (ปุ๋ย),
091-0464274 (หนึ่ง) และสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และหลักฐานการสมัครได้ทางอีเมลล์
หรือจะมาสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ ADCET ชั้น 2 อาคารไพบูลย์ธรรมรัตน์วาสิก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.หาดใหญ่

 

 


  Download ข้อมูลกิจกรรมที่นี่
กิจกรรมที่ 1 การสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฮาลาล)
กิจกรรมที่ 2 การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนา SMEs ตามระบบมาตรฐานฮาลาล(ยื่นขอเครื่องหมายรับรองฮาลาล)
กิจกรรมที่ 3 การสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (อาหารแปรรูป)

 


 
ME-FI dot com PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME