ADCET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ฟรีไม่มีค่าใช่จ่าย!!! ภายในวันที่ 6 ธ.ค. 64 เท่านั้น!!!
ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 10 ธ.ค.64


กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปในพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล
ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


ผู้ที่สนใจกรอกใบสมัคร คลิ๊กที่นี่
https://forms.gle/FKM4UgFuZLQHKiDt7


ผู้ประสานงาน นางสาวธนพร ปิยะสิงห์
โทรศัพท์: 0-7428-6311, 0-7428-6387
thanaporn.pi@psu.ac.th

 


 
PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME