ADCET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขยายเวลารับสมัคร...ผู้ประกอบการอาหารพื้นเมือง พื้นที่จังหวัดอันดามัน

จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง

 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมืองในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันสู่การรับรองมาตรฐานฮาลาล

ตั้งแต่วันนี้ - 10 มีนาคม 2560

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 074-286311
หรือเข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่ 
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก (ADCET) 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะ

 

 

 

     

 
ME-FI dot com PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME