ADCET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาประชาพิเคราะห์ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ ระยะที่ 2

(กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท)

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ร่วมกับ สถาบันคุณวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

 


ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาประชาพิเคราะห์ เพื่อร่วมแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ ระยะที่ 2 (กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท)
ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องจันผา ชั้น 2

โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือตอบรับเข้าร่วมสัมมนา ฯ

สามารถติดต่อ ได้ที่ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 074 28 6311, 085 078 3844 (คุณแพร)

 

 


 
PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME