ADCET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....Water Solutions for Hotel and Hospitality.....

ด่วน!!! ประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรม/สัมมนาฟรี !!!

(หลักสูตรพิเศษ : สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมและพนักงาน ในพื้นที่จังหวัดกระบี่และใกล้เคียง)


พบกันในงานสัมมนาเชิงวิชาการ.......
"Hotel 4.0 ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยนวัตกรรม” วันที่ 28 มีนาคม 2561

ณ โรงแรมพีชลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

 

หัวข้อที่น่าสนใจ:
-ปัญหาระบบน้ำและการควบคุมคุณภาพน้ำใช้ในอุตสาหกรรมโรงแรมและบริการ
-เจาะลึก เทคโนโลยีระบบกรองน้ำสำหรับธุรกิจโรงแรม
-เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
-เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน ด้วยนวัตกรรมการฆ่าเชื้อที่ล้ำสมัย
-ก้าวสู่ Hotel 4.0 ด้วยนวัตกรรมประหยัดพลังงาน และรักษ์โลก 
-นวัตกรรมการบำบัดน้ำ การฆ่าเชื้อ และเทคโนโลยีสีเขียว

 

วิทยากรโดย: 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

 

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 21 มีนาคม 2561
รับสมัครจำนวนจำกัด!!! 


ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ และติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ 
เว็บไซต์: http://adcet.psu.ac.th หรือ http://adcet.psu.ac.th/TrainHotel4.0.php
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์: 0-7428-6311, 0-7428-6387 แฟ็กซ์:0-7421-3008
อีเมล: apichon.k@psu.ac.th, trainingadcet@gmail.com
Pagefacebook: adcetagro

จัดโดย: ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ม.อ. ร่วมกับ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)


รายละเอียดหลักสูตร
กำหนดการหลักสูตร
แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร.pdf
แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร 3.word

 

 
PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME