ADCET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Retort Supervisors รุ่นที่ 15

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร :
“ผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำ
และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors) รุ่นที่ 15”


ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563
ณ อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2563
รับสมัครจำนวนจำกัด!!! ค่าลงทะเบียน 8,500 บาท ต่อ 1 ท่าน

 

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ และติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ เว็บไซต์:
http://adcet.psu.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์: 0-7428-6387, 0-7428-6311
อีเมล: Trainingadcet@gmail.com

 

หน่วยฝึกอบรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดำเนินการจัดอบรมโดย ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก (ADCET)
ภายใต้การกำกับของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

 


รายละเอียดหลักสูตร Retort Supervisors รุ่นที่15
กำหนดการอบรมหลักสูตร Retort Supervisors รุ่นที่15
แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Retort Supervisors รุ่นที่15.pdf
แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Retort Supervisors รุ่นที่15.word
ข้อมูลที่พักสำหรับผู้เข้าอบรม
แผนที่ตั้งสถานที่จัดอบรม

 

 
PSU AGRO iTAP NSTDA gtz nfi DIP SME